Štvrtý ročník konferencie

ONKOLÓGIA NA SLOVENSKU

realita vs. očakávania 2021

18. máj 2021

Online konferencia v Design factory (Bottova 2, Bratislava)

Stiahnite si Memorandum pacientskych organizácií 2021. Stiahnuť

VÝCHODISKOVÁ
SITUÁCIA

Pacientske organizácie dlhodobo a pravidelne volajú po zlepšení stavu onkológie na Slovensku. Už štvrtý rok sa obracajú na vládu s konkrétnymi požiadavkami, ktoré im v minulosti boli prisľúbené, no väčšina z nich stále neprešla do praxe.

Situácia v onkológii je navyše čoraz komplikovanejšia kvôli pretrvávajúcej pandémii COVID-19. Už dnes na základe medzinárodných dát vieme, že v roku 2020 došlo v Európe k približne až 40-percentnému poklesu onkologickej diagnostiky1 , ako aj významnému zanedbávaniu prevencie, liečby, či celkovej zdravotnej starostlivosti2 . Preto hrozí, že o 5 rokov budeme mať v Európe vysoký nárast počtu novodiagnostikovaných onkologických pacientov až v pokročilých, neskorých štádiách ochorenia. Pre Slovensko je to ešte alarmujúcejšie, keďže už dnes patrí medzi najhoršie krajiny v úmrtnosti na onkologické ochorenia v EÚ3,4. Riešiť sa to snaží aj Európsky plán boja proti rakovine. Ako k nemu a celkovej situácii pristúpime na Slovensku?

1: De Vincentiis L, Carr RA, Mariani MP, et alCancer diagnostic rates during the 2020 ‘lockdown’, due to COVID-19 pandemic, compared with the 2018–2019: an audit study from cellular pathologyJournal of Clinical Pathology 2021;74:187-189
2: https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/statements/2021/statement-catastrophic-impact-of-covid-19-on-cancer-care
3: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/419473/Country-Health-Profile-2019-Slovakia.pdf
4: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b80245bd-en/index.html?itemId=/content/component/b80245bd-en

CIEĽ
KONFERENCIE

Po predchádzajúcich troch ročníkoch konferencie je nevyhnutné prejsť od všeobecnej diskusie k diskusii o konkrétnych krokoch a termínoch implementácie opatrení do praxe.

NAVRHOVANÝ
PRIEBEH

Pacientske organizácie privítajú na pôde Design factory, Bratislava kľúčových aktérov, s ktorými pravidelne diskutujú o zlepšení stavu onkológie na Slovensku. Ostatní experti a účastníci konferencie, sa budú môcť zapojiť do diskusie online a vyjadriť sa k nastoleným otázkam. Konferencia bude taktiež vysielaná live pre verejnosť cez sociálne siete.

(Miesto a priebeh konania sa ešte môžu vzhľadom na pandemickú situáciu zmeniť).

PROGRAM
KONFERENCIE

18. máj 2021, Online konferencia v Design factory (Bottova 2, Bratislava) 9:00-11:30
(Zoom, livestream na Youtube a Facebook stránkach pacientskych organizácií)

9:00 - 9:10

Otvorenie

9:10 – 9:30

Čo nás naučila pandémia? Aktuálne top priority pre onkologických pacientov na Slovensku

9:30 – 9:45

Vstup ministra zdravotníctva SR

9:45 – 10:15

Prestávka/Media brífing

10:15 – 11:30

Budúcnosť onkológie na Slovensku: Návrhy riešení odborníkov

ORGANIZÁTORI KONFERENCIE

amazonky
Nie Rakovine
Liga proti rakovine
Hematologický pacient

PARTNERI KONFERENCIE

Organizátori konferencie, občianske združenia – Liga proti rakovine, NIE RAKOVINE, OZ Lymfoma Slovensko a OZ Amazonky na konferencii Onkológia na Slovensku: realita vs. očakávania 2021 budú zastupovať výlučne záujmy pacientov, tlmočiť ich problémy a prezentovať návrhy a skúsenosti, ktoré vychádzajú z ich dlhoročnej praxe. Partneri konferencie žiadnym spôsobom nezasahujú do obsahu a priebehu konferencie.

slsp
abbvie
amgen
astellas
janssen
merck
novartis
pfizer
takeda
msd
roche
aifp